اخبار

Dec 26th افزایش قیمت سرویس ها

با توجه به افزایش پایدار قیمت ارز در ماه گذشته و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرویس های میزبانی وب خارج از ایران و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین پارسان نیک نیز مجبور به افزایش ... بیشتر »

May 8th بک آپ هفتگی و روزانه سرویس ها

کلیه سرویس ها جدید  به صورت روزانه  بک آپ و به صورت هفتگی فول بک آپ دارند

پارسان نیک