کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
USADED1 - Core 2 Quad Q6600
1x250GB
4GB DDR2
5
3000GB
Fully managed= yes
Support 24H= yes
SSD = no
4G
SATA 3 Gb/s
100Mbps
100Mbps
Xlhost

USADED2 - Core i3 2130
1x250GB
2GB DDR3 ECC Registered
5
10000GB
Fully managed = yes
Support 24H =yes
Upgrade To SSD=yes
32G
SATA 3 Gb/s
100Mbps
100Mbps
Xlhost

USADED3 - Xeon X3350
2x250GB
8GB DDR2
5
3000GB
Fully managed =yes
Support 24H =yes
Upgrade To SSD =no
8G
SATA 3 Gb/s
100Mbps
100Mbps
Xlhost

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.76.27) وارد شده است.