کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
20MB-DA - 20MB فضا (هارد پرسرعت SSD)

3GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

50MB-DA - 50MB فضا (هارد پرسرعت SSD)

5GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

100MB-DA - 100MB فضا (هارد پرسرعت SSD)

7GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

200MB-DA - 200MB فضا (هارد پرسرعت SSD)

9GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

500MB-DA - 500MB فضا (هارد پرسرعت SSD)

15GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

کنترل پنل دایرکت ادمین

سیستم عامل: لینوکس

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

1GB-DA - 1GB فضا (هارد پرسرعت SSD)

30GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

2GB-DA - 2GB فضا (هارد پرسرعت SSD)

80GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

3GB-DA - 3GB فضا (هارد پرسرعت SSD)

150GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

5GB-DA - 5GB فضا (هارد پرسرعت SSD)

200GB پهنای باند ماهیانه

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

7GB-DA - 7GB فضا (هارد پرسرعت SSD)

250GB پهنای باند ماهیانه

دامنه رایگان ir (سفارش سالیانه)

پشتیبانی از PHP,MySql

محل دیتاسنتر: کشور کانادا

سیستم عامل: لینوکس

کنترل پنل: دایرکت ادمین

نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.76.27) وارد شده است.